Garantie op werk

Jobcoach organisaties, Werkgevers, vakbonden, gemeenten, UWV en SW-bedrijven: allemaal zijn ze op zoek naar die die ene extra, nieuwe baan  die geschikt is voor een grote en kwetsbare groep werkzoekenden.

JobFit richt zich niet alleen  op mensen die onder de banenafspraak (Wajong, Wsw, Wiw- of ID-baan) en onder de Participatiewet vallen. Ook anderen die de aansluiting met de arbeidsmarkt verloren hebben kunnen worden bemiddeld. JobFit biedt zo mensen zonder werk de kans om weer aan de slag te gaan. Het onderscheid tussen mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt en anderen die moeite hebben om werk te vinden, vinden wij te beperkt. Vandaar dat wij ons richten op een bredere doelgroep voor vacaturevervulling. Voor de kwetsbare groepen moeten en willen we wat extra’s doen. De arbeidsmarktregio wil graag álle talenten benutten. Daarnaast willen wij werkgevers optimaal gebruik laten maken van het brede en uitgebreide pakket aan oplossingen die de regio biedt en zijn wij er van overtuigd dat de focus op een bredere doelgroep  meer mogelijkheden biedt.

Ontzorgen van de werkgevers
Waar het om gaat is het de werkgevers zo eenvoudig mogelijk te maken en aan te sluiten bij hun wensen. Dit is ook de reden dat Jobfit meerdere vestigingen kent, zaken doen met JobFit is een regionale aangelegenheid, we zijn altijd fysiek dichtbij!
Meer nog gaat het echter om de dienstverlening die aansluit bij de wensen van werkgevers: hoe kan de werkgever optimaal bediend worden? JobFit schakelt op veel fronten.  Adviseren is een belangrijk deel van onze dienstverlening, juist  als het gaat om werken met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Natuurlijk ondersteunen wij  werkgevers bij het vinden van werknemers.  Maar ook het realiseren van een goed netwerk en een goede dienstverlening aan werkgevers, aan UWV en aan gemeenten. Wat dat betreft investeren wij in een lange termijnrelatie. Een belofte die wij waar willen maken en dat JobFit herkend wordt  als een deskundige partij waarop je kunt bouwen als het  om werk gaat.