JobFit is een initiatief dat is ontstaan uit een samenwerking tussen Thaeles BV en Zelfwerkt BV. Beide bedrijven hebben hun sporen op de markt van re-integratie in Zuidoost-Nederland inmiddels ruimschoots verdiend, zowel in opdrachten voor het bedrijfsleven als voor uitkerende instanties.

Met de oprichting van JobFit wilden wij een platform creëren waar zelfstandige professionals elkaar treffen op het snijvlak van maatschappelijk ondernemen rondom mensen met een arbeidsbeperking. 

De banenafspraak vinden wij een stap in de goede richting maar ook niet meer dan dat. Er moet hard gewerkt worden om de beoogde doelstellingen daadwerkelijk te bereiken en er zal creatief moeten worden omgegaan met de beperkt aanwezige financiële middelen. Het is onze overtuiging dat wij als JobFit hier een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren. 

Thaeles en Zelfwerkt zijn vooral praktisch georienteerde bedrijven. En dat is in het DNA van JobFit terug te vinden. Wij stellen de mens om wie het gaat centraal en zoeken daarin de verbinding met de belanghebbende partijen zoals de uitkerende instanties en werkgevers. Dit alles met maar één doel: structurele oplossingen realiseren.

Wij werken voor