JobFit is een door UWV erkende jobcoachorganisatie die conform de Beleidsregel Protocol Jobcoach UWV haar diensten levert. Onze kwaliteit wordt constant bij werknemers en werkgevers gemeten en onze jobcoaches hebben jarenlange ervaring in de begeleiding van mensen met een structureel functionele beperking.

Aanpak en plan

Onze aanpak stemmen we af op de vraag die we van de deelnemer en de gemeente krijgen. Daarvoor gaan we eerst goed met elkaar in gesprek. Dat doen we het liefst in de thuissituatie, maar het kan ook bij ons op kantoor of ergens anders. In die kennismaking praten we over wensen en verwachtingen rond werk, en de wijze waarop JobFit daarbij kan helpen. Soms kan dat snel, maar vaak moeten er meerdere stappen worden gezet.

Om voor de deelnemer, de gemeente en onszelf het overzicht te behouden, leggen we de aanpak vast in een plan. Daarmee is er voor alle betrokken partijen een transparant beeld van de dingen die we samen gaan doen en de tijd die het kost om (weer) te gaan werken. Hoe en wat we ook gaan doen, de deelnemer staat hierin centraal en de stappen die we zetten, passen bij zijn of haar mogelijkheden.

Wat kunnen wij voor de deelnemer doen

De jobcoaches van JobFit laten deelnemers stappen zetten op:

  • het vergroten van de zelfstandigheid
  • het verkrijgen van een scherp beeld van de mogelijkheden
  • het trainen van arbeidsvaardigheden
  • het vinden van een passende baan
  • de bemiddeling naar een werkgever
  • het bepalen van de loonwaarde
  • de begeleiding in nieuw werk

Jobcoaches

Een jobcoach bij JobFit heeft een beperkt aantal kandidaten. Dit doen we om ervoor te zorgen dat de kandidaat verzekerd is van persoonlijke begeleiding, aandacht en zorg. Onze jobcoaches wonen en werken in de regio en hebben een goed netwerk in de lokale en regionale arbeidsmarkt.

JobFit helpt vooral mensen die door een beperking ondersteuning nodig hebben. Wij nemen drempels weg, onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn en begeleiden daarbij. Onze specialistische kennis en ervaring ligt op het vlak van autisme, niet-aangeboren hersenletsel en psychische beperkingen.

Wij werken voor