Veel werkgevers willen graag werken met mensen die een beperking hebben maar weten niet goed hoe ze dat vorm moeten geven. JobFit is er om u te helpen. Dat doen we door met u te inventariseren waar binnen uw organistie mogelijkheden liggen en u te helpen de vraag te stellen en er invulling aan te geven. 

JobFit werkt volgens de methodiek van Supported Employment, een gestructureerde werkwijze van arbeidstoeleiding en training en begeleiding op de werkplek. Kortgezegd: begeleiding op maat vanuit de volgende visie:

  • Ieder mens heeft recht op werk en het recht zijn eigen inkomen te verwerven.
  • Ieder mens heeft mogelijkheden en talenten gekregen die hij kan inzetten om naar vermogen mee te participeren in de maatschappij.
  • Een mens leert het best in de praktijk.

De basis voor Supported Employment is respect voor de cliënten en in de begeleiding aansluiten de wensen, motieven en mogelijkheden van de individuele cliënt. De dialoog tussen jobcoach en de cliënt vindt plaats op basis van gelijkwaardigheid. Onze cliënt wordt betrokken bij het opstellen van het traject. Bij het zoeken van een baan houden wij maximaal rekening met de wensen en mogelijkheden van onze cliënten. De regiefunctie ligt zoveel mogelijk in handen bij de cliënt zelf.

Wanneer een passende baan gevonden is, kan onze cliënt op de werkplek de juiste ondersteuning krijgen die het beste beantwoordt aan zijn of haar specifieke takenpakket. Supported Employment betekent begeleiding op maat: iemand met een mentale handicap heeft immers een andere begeleiding nodig dan iemand met een psychische belemmering.

Onze begeleiding is  zo kort als mogelijk en zo lang en intensief als nodig voor onze cliënten. De inzet wordt in overleg met cliënt, werkgever, coach en UWV of gemeente bepaald.

Wij werken voor