Betekenisvol werk hebben is belangrijk in een mensenleven. Je verdient er inkomen mee maar belangrijker nog is dat je de mogelijkheied geeft tot persoonlijke ontwikkeling, sociale contacten en structuur. Wij vinden dat iedereeen daar recht op heeft. Mooi gezegd maar de praktijk is natuurlijk weerbarstiger. Want het geen automatisme: je zult zelf in actie moeten komen om passend werk te vinden en te houden. Voor sommigen appeltje-eitje  maar voor veel mensen heel wat moeilijker vanwege een beperking of andere omstandigheden. Juist dan kun je wel wat hulp gebruiken om die baan te vinden en vast te houden.

JobFit helpt vooral mensen die door een beperking ondersteuning nodig hebben. Wij nemen drempels weg, onderzoeken welke vervolgstappen nodig zijn en begeleiden daarbij. Onze kennis en ervaring ligt op het vlak van autisme, niet-aangeboren hersenletsel, psychische beperkingen en burn-outklachten.

Wajong

Heb je een Wajong-status en nog geen baan? Vraag bij je arbeidsdeskundige van het UWV vragen welke mogelijkheden tot ondersteuning er zijn. Het UWV kan bijvoorbeeld een traject voor je inkopen waardoor je begeleiding krijgt bij het vinden van werk. Als je al wel een baan hebt, kom je in aanmerking voor jobcoaching. Hiervoor heeft JobFit een contract met het UWV.

WIA / WGA - uitkering

Ook als je een WIA- of een WGA-uitkering hebt kun je gebruik maken van de voorziening jobcoaching om de baan die je gevonden hebt te kunnen behouden.Jobcoaching is dan bij uitstek een middel om hierin te voorzien. Wij gaan graag het gesprek met jou en eventueel al met je werkgever aan over de mogelijkheden.

Gemeente / schoolverlaters

Mocht je een bijstandsuitkering via de gemeente hebben of als schoolverlater nog thuis wonen dan kun je wellicht ook gebruik maken van onze individuele begeleiding op een werkplek. Informeer gerust verder bij ons naar de specifieke mogelijkheden binnen jouw gemeente.

Doelgroepregister

Als je een Wajong-uitkering hebt sta je in principe in het doelgroepregister. Maar als je een uitkering van de gemeent hebt, of nog thuis woont of door beperkingen je werk niet meer volledig kunt doen kun je wellicht ook tot het doelgroepregister worden opgenomen. Dit heeft veel voordelen:

  • je werkgever krijgt ruimte om het werk aan jou aan te passen
  • er zijn regelingen voor werkgevers die het aantrekkelijk maken om je in dienst te nemen of te houden
  • er is ruimte voor extra begeleiding op de werkplek
  • je kunt via een proefplaatsing kijken of een baan geschikt voor je is en of je deze aankunt

Meer weten?

Ben je op zoek naar passend werk? Of ervaar je problemen in je huidige werk? En denk je dat je tot de doelgroep behoort waar JobFit zich sterk voor maakt? Neem geheel vrijblijvend contact met ons op en leg je situatie aan ons voor, we denken graag met je mee om jou op weg te helpen naar een baan die bij je past!

Wij werken voor