Als inkomensverzekeraar heeft u langlopende financiële verplichtingen aan werknemers of zelfstandigen die vanwege ziekte en/of arbeidsongeschiktheid met inkomensverlies te maken krijgen. Die schadelast kunt u beperken als cliënten weer naar hun mogelijkheden actief meedraaien in de werkzame maatschappij.  

Om dit te realiseren bent u bij JobFit aan het juiste adres. Met inschakeling van onze joboach expertise en ons netwerk kunnen wij een belangrijk bijdrage leveren aan de actieve re-integratie van uw cliënten. Onze maatwerkaanpak maakt dat een kleine investering in de inzetbaarheid van uw cliënten een hoog rendement gaat opleveren, zowel financieel als maatschappelijk.

Wij werken voor